המועצה לשירותך

ועדות המועצה - קדנציה שביעית

ועדות חובה:

מס' שם הועדה

יו"ר הועדה

חברים
1 ביקורת    
2 הנחות בארנונה   מנהלת מח' רווחה, יועץ משפטי, גזבר המועצה
3 ביטחון    
4 מכרזים    
5 מל"ח ראש המועצה עובדי המועצה
6 ערר    

ועדות רשות:

מס' שם הועדה יו"ר הועדה חברים
1 מנגנון    
2 חינוך ותרבות

ראש המועצה

 
3 איכות הסביבה ראש המועצה  
4 הקצאות ראש המועצה גזבר המועצה, יועץ משפטי
5 תמיכות ראש המועצה גזבר המועצה, יועץ משפטי
6 רכש שמעון עוקשי גזבר המועצה
7 שמות    

 

נציגי המועצה

מס' תפקיד ממלא התפקיד
1 נציג ציבור לועדת תכנון ובניה "שרונים"

 

2 איגוד ערים לכבאות

ראש המועצה

3 נציגת ציבור בועדת בחינה  
4 נציג המועצה לרשות הניקוז ראש המועצה
5 נציג המועצה לאיגוד ערים לאיכות הסביבה ראש המועצה
6 רכז נגישות  
שבזי 35 אליכין |  טלפון:04-6182600 |  פקס:04-6306062 | צרו קשר  | RSS